TRUE TO TYPE WELSH PONIES

Gareth Williams

Cuddy Supreme In-Hand Champion

An unforgettable day at HOYS on Wednesday. Moelgarnedd Stadros made us all so proud when he won the Cuddy In-Hand Pony of the Year. To top it all off Stadros then went on to win the Cuddy Supreme In-Hand Champion. It was an extraordinary day and one that we’ll never forget.
We would like to thank Colin, Sarah and the rest of the Tibbey team for doing such an amazing job in training, preparing and showing him. We would also wish to thank everyone for their support and kind messages over the past year. It really does mean a lot to us all.

Diwrnod bythgofiadwy yn HOYS Dydd Mercher. Gwnaeth Moelgarnedd Stadros ni gyd mor falch drwy ennill Merlen Cuddy dwyso’r flwyddyn a cafwyd diweddglo hyd yn oed yn well pan enillodd Stadros y teitl Pencampwr Goruchaf Twyso Cuddy . Mi oedd yn ddiwrnod gwefreiddiol na fyddwn byth yn ei anghofio.
Dymunwn fel teulu ddiolch i Colin, Sarah a gweddill tim Tibbey am ei baratoi a’i arddangos mor anhygoel. Diolch i bawb arall am yr holl gefnogaeth a’r dymuniadau gorau ydym wedi eu derbyn drwy negeseuon, ebyst a galwadau ffon.